ได้นำแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับ รองผู้อำนวยการ รพ. ภูมิพล จำนวน 200 ลิตร

วันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ได้นำแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับ รองผู้อำนวยการ รพ. ภูมิพล จำนวน 200 ลิตร


  •  
  • S__2056913.jpg
  • S__2056910.jpg
  •