ได้ทำพิธีส่งมอบแอลกอฮอล์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ล้างมือเพื่อใช้ในภารกิจของ รพ. ให้แก่รพ นพรัตน์ราชธานี

วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 5

ได้ทำพิธีส่งมอบแอลกอฮอล์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ล้างมือเพื่อใช้ในภารกิจของ รพ ให้แก่รพ นพรัตน์ราชธานี จำนวน 300 ลิตร


  • 42434.jpg
  • 544D47AE-F791-482D-8201-7DDEAB8EA55F.jpg
  • B2726869-1783-43B6-B8FF-BED606C55BC3.jpg
  • S__684212244.jpg
  • S__684212248.jpg