พิธีส่งมอบแอลกอฮอล์ เพื่อทำเจลล้างมือจำนวน 1500 ลิตร ให้กับผอ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

วันที่ 1 เม.ย. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ได้ทำพิธีส่งมอบแอลกอฮอล์ เพื่อทำเจลล้างมือจำนวน 1500 ลิตร ให้กับผอ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย


  •  
  • E4A340C9-5A0F-4DDD-AD03-E22FB0240FE4-L0-001.jpgDC62E2F4-D036-476D-AD03-18A02C37A6D5-L0-001.jpg
  • 7EB75C7A-209A-474F-8328-68466C039E22-L0-001.jpg