ทำการปล่อยรถมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 26 มี.ค. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กทม 5 ได้ทำการปล่อยรถสรรพสามิตและรถสภากาชาดไทย เพื่อไปรับแอลกอฮอล์ จำนวน 1000 ลิตร

เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการโลหิต และ โรงพยาบาล นพรัตน์ราชธานี จำนวน 300 ลิตร 


  •  
  • timeline_20200326_150351.jpg
  • S__8052813.jpg
  • S__8052784.jpg
  • S__8052780.jpg
  • S__8052743.jpg
  • S__8052742.jpg