พิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ   ให้แก่กองเภสัช สำนักอนามัย กทม

 

วันที่ 24 มี.ค. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

  ได้ทำพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้แก่กองเภสัช สำนักอนามัย กทม จำนวน300 ลิตร เพื่อทำการแจกจ่ายให้กับสำนักงานเขต เพื่อใช้ในราชการ ในการป้องกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-19)


  •  
  • S__8028187.jpg
  • S__8028189.jpg
  • 25363_๒๐๐๔๐๓_0002.jpg
  • 25363_๒๐๐๔๐๓_0003.jpg