ซักซ้อมในการปฏิบัติการแจกแอลกอออล์

ประชุม Conference ณ. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563


 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0001.jpg

ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0002.jpg

 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0003.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0005.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0006.jpg
 •  
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0008.jpgประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0007.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0009.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0010.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0011.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0012.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0013.jpg
 •  
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0014.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0015.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0016.jpg
 • ประชุม​ Conference 19363_๒๐๐๔๐๓_0017.jpg
 •  
 •