ประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563


 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0013.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0013.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0012.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0001.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0002.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0003.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0004.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0005.jpg432020_๒๐๐๓๑๓_0007.jpg
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0006.jpg
 •  
 • 432020_๒๐๐๓๑๓_0009.jpg