พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการสรรพสามิตต่อต้านยาเสพติด.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา ณ.โรงเรียนวัดประทุมคงคา

 

 

 


 • 1.jpg
 • 02C80E8A-344B-46D2-BAD5-E1B82EE89A95.jpg

 

 • 240473.jpg
 • 240474.jpg
 • 240478.jpg
 • 240479.jpg
 •  47CA5B12-6B02-4686-A3FA-6E6AC09545AD.jpg   
 • A3A031C3-8782-4D1D-9705-547A6F994B37.jpg
 • BE960E7C-AC1D-4CCF-B3B7-C187C1685FBE.jpg
 • C0672552-FB17-4C8D-9E93-9AC6DCBC24CD.jpg
 • C6C76836-1A06-4DC8-BCEF-DD65A96BDCB4.jpg
 •