ตรวจแนะนำกำกับดูแลผู้นำเข้ารถยนต์ รายบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 และสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 2 ร่วมกันเข้าตรวจแนะนำกำกับดูแลผู้นำเข้ารถยนต์ รายบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด โดยแนะนำข้อกฎหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำเข้ารถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี..


  • S__9715778.jpg
  • S__41156617.jpg
  • S__41156614.jpg
  • S__41156611.jpg