รับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี เดินทางเข้ารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 

ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562


  • 139207.jpg
  • 139219.jpg
  • 139221.jpg
  • 139224.jpg
  • 139226.jpg
  • 139227.jpg
  • 139230.jpg
  •  
  • 139236.jpg