เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

     

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
   01010.jpg  นางอรสา ทองบุญรอด พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน 
1233.pngนางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
 

ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2564

Rg1-footer.jpg

  
   
  ส.jpg 
   

นายยุคล กำเหนิดแขก 

 

มกราคม 2561 - กันยายน 2562

Rg1-footer.jpg

     
     
  นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์ (รับตำแหน่ง พฤษภาคม 2560).jpg   นางสาวศุภาวรรณ โอภาไพบูลย์

กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2560

Rg1-footer.jpg

jaran.jpg

 

 

 

 

 

 นายจรัล เทวรัตน์

 

 

 

มีนาคม 2557 - กรกฎาคม 2559

Rg1-footer.jpg

 
piyakorn.jpg

 

 

นายปิยกร อภิบาลศรี 


 

 

 

พ.ศ.2551 - พ.ศ. 2557 

Rg1-footer.jpg

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปร่งใส.gif