เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

     

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
       
     
   
  piyakorn.jpg 
   

นายปิยกร อภิบาลศรี

 

2551 - มีนาคม 2557

  Rg1-footer.jpg  
  

                           

 jaran.jpg

  

  

 นายจรัล เทวรัตน์

  

    มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน

  Rg1-footer.jpg  
  นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์ (รับตำแหน่ง พฤษภาคม 2560).jpg   นางสาวศุภาวรรณ โอภาไพบูลย์กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2560
 ส.jpg

 

 

 

 

นายยุคล กำเหนิดแขก 

 

 

 

มกราคม 2561 - กันยายน 2562  
1233.png

 

 

 

นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี

 

 

 

 

ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปร่งใส.gif