ได้รับรางวัลนวัตกรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ได้รับรางวัลนวัตกรรมรวม 2 รางวัล  รางวัลประเภทสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และรางวัลประเภทบุคคล รางวัลละ 10,000.00 บาท


  • 11.png
  • 12.png
  • 10.png