ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 


ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ - 1 - thumb.jpgประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ - 2 - thumb.jpgประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ - 3  - thumb.jpgพนง.ขับรถ 4 - thumb.jpg