โครงการ “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างค่านิยมระหว่างองค์กรกับสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-2019”

โครงการ “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างค่านิยมระหว่างองค์กรกับสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-2019” ณ เดอะปริ้นเซส บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

 


CSR Rayong2.jpgCSR Rayong3.jpgCSR Rayong4.jpgCSR Rayong5.jpg