โครงการ “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างค่านิยมระหว่างองค์กรกับสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-2019”

โครงการ “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างค่านิยมระหว่างองค์กรกับสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-2019” ณ เดอะปริ้นเซส บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

 


  • CSR Rayong7-Re.jpg
  • CSR Rayong8-Re.jpg
  • CSR Rayong6-Re.jpg