ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 จัดให้มีการสรงน้ำพระและร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนางศิริลักษณ์  สิงห์โต สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ บริเวณชั้น AA  อาคารเล้าเป้งง้วน 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน   2562


  • 2428.jpg
  •  
  • 2426.jpg
  • 2425.jpg
  • 2423.jpg
  • 2424.jpg
  • 2421.jpg
  • 2422.jpg
  • 2420.jpg
  • 2418.jpg