พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562

นางศิริลักษณ์  สิงห์โต  สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4  เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณชั้น AA  อาคารเล้าเป้งง้วน 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561


  • new2.jpg
  • new3.jpg
  • new4.jpg
  • new5.jpg