โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพฯ 3 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม" ภายใต้
 
โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมขึ้น ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ณ โรงเรียนราชวัตรวิทยา


 • 1.jpg
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG