หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสาธิต รังคสิริ) ตรวจราชการ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสาธิต รังคสิริ) ตรวจราชการ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 3 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558


  • IMG_4913[1].JPG
  • IMG_4914[1].JPG
  • IMG_4915[1].JPG