ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก

         

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชากการสรรพสามิต (ลูกจ้างชั่วคราว)


  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก 1.jpg
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก 2.jpg
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก 3.jpg