การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป


  • การขึ้นบัญชี 1.jpg
  • การขึ้นบัญชี 2.jpg