ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 : ผู้บันทึกข้อมูล