เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหาานคร 3

 

ผู้บริหาร

 678725.jpg

นางสาวศิริ​เพ็ญ​ ศิริ​สวัสดิ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3

 
             
             ภานุศักดิ์ เสริมพงศ์.jpg

      - ว่าง -       
ฝ่ายอำนวยการ

 

- ว่าง -
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

     นางเตือนใจ​ ธนู​ศิลป์   
ฝ่ายกฎหมาย

 

   นายภานุศักดิ์ เสริมพงศ์   
ฝ่ายปราบปราม

             

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg