เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     
 นางสาวศิริ​เพ็ญ​ ศิริ​สวัสดิ์  พ.ค.​ 2566​ -​ ปัจจุบัน​
     
ส.บัญชร.jpg  นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์  ต.ค. 2562 - พ.ค.​ 2566
     
A.50833.jpg  นางกาญจนา ตั้งวิจิตร  พ.ค. 2559 - ก.ย. 2562
     
dr.jpg  นายธิบดี วัฒนกุ

เม.ย. 2558 – พ.ค. 2559

     
 bank005.png

 นายปิยกร อภิบาลศรี

 มี.ค. 2557 - เม.ย. 2558

Rg1-footer.jpg
 

 

 

Rg1-footer.jpg
     
Rg1-footer.jpg