เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

bankkok.png 


  

สถานที่ติดต่อ :  เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรมสรรพาสามิต ชั้น 1
โทรศัพท์ :  02-2415600-19 ต่อ 52237
 02-6686602
ภายใน : 52233,52236
Fax : 02-6686603
e-mail : krungtep3@excise.go.th

 

facebook.jpg