ภาพกิจกรรม รวมพลคนสรรพสามิต ณ สนามกีฬาโรงกษาปณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562


  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG