การตรวจราชการของ นายประสิทธิ์  สืบชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง วันที่ 27 กันยายน 2559

นายประสิทธิ์  สืบชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาในการดำเนินงาน


.ผู้ตรวจ1.jpgผู้ตรวจ2.jpgผู้ตรวจ3.jpg