ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่งนิติกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
[แก้ไข] ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 : ผู้บันทึกข้อมูล