ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
KM 2567.1.jpg
การจัดการความรู้ของหน่วยงาย KM ปีงบประมาณ 2567 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

KM 1.jpg
การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศผลและขึ้นบัญชีพนักงานการเงินและบัญชี_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน(สอบปฏิบัติ)_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (ภาคความรู้) ตำเเหน่งพนักงานการเงินและบัญชี_001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวั_page-0001.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. ต้อนรับท่าน ส.แพรวพรรณ.jpg
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ ได้เข้ารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตนารมณ์ สพ.กทม.2_page-0001.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

No gift .jpg
กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศพนักงาน 1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

KM3.jpg
การจัดการความรู้ในองค์กร (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) เรื่อง กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผู้ตรวจ1.jpg
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

นิติกร.PNG
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

J_0465_1.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_ผู้ตรวจราชการ 28365_220331_0.jpg
ท่านผู้ตรวจราชการ มาตรวจราชการตรวจผลการปฏิบัติงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตนารม.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

160387.jpg
ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Screenshot (54).png
โครงการการจัดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เครื่องถ่าย 65.png
ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แมบ้าน 65.png
ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล