เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร2

 

ผู้บริหาร

รูป ส..jpg

นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี 
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร2

 
       
webportal16200006662.jpg รูปบุคลากร.jpg webportal16200006662.jpg webportal16200006662.jpg

นางสวรส   สุทธิประภา
ฝ่ายอำนวยการ

 

 - ว่าง -
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายเสฎฐพัฒน์  รัตนวารินทร์
ฝ่ายปราบปราม

 

นายพงศ์ภวัน  ตะรุสะ
ฝ่ายกฎหมาย

       

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg