โครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เป็นประธานมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. จำนวน 120 กล่อง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1


  • แจก1.jpg
  •  
  • แจก2.jpg
  • แจก3.jpg
  • แจก4.jpg
  • แจก6.jpg
  • แจก7.jpg
  • แจก7.jpg
  • แจก9.jpg