สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และสำนักงานเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563


 

  • ส่งมอบแอลกอฮอล์2.jpg
  • ส่งมอบแอลกอฮอล์3.jpg