ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางมาตรวจราชการ

ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ภูมิประเทศ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ โดย นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่ได้มาตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

 


 

  • การตรวจราชการ3.jpg
  • การตรวจราชการ4.jpg
  • การตรวจราชการ9.jpg
  • การตรวจราชการ8.jpg