ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ท่านใหม่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และรายงานตัวปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562


 

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg