คณะทำงานด้านมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เดินทางเข้าตรวจประเมินมาตรฐานการบริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะทำงานด้านมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เดินทางเข้าตรวจประเมินมาตรฐานการบริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 


 

 

 

 

  • ติดตามGECC1.jpg
  • ติดตามGECC2.jpg
  • ติดตามGECC3.jpg
  • ติดตามGECC4.jpg
  • ติดตามGECC5.jpg
  • ติดตามGECC6.jpg
  • ติดตามGECC7.jpg
  • ติดตามGECCท้าย.jpg