เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร1

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

รูปภาพ1.jpgว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ  ภูมิประเทศ

ตั้งแต่  ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
รูปท่านส.jpg

 นางสาวนิตยา  โสรีกุล

 ตั้งแต่ มกราคม 2560 - ตุลาคม 2562

Rg1-footer.jpg
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg