กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


 • pic_ay2_190863_1.JPG
 • pic_ay2_190863_2.JPG
 • pic_ay2_190863_3.JPG
 • pic_ay2_190863_4.JPG
 • pic_ay2_190863_5.JPG
 • pic_ay2_190863_6.JPG
 • pic_ay2_190863_7.JPG
 • pic_ay2_190863_8.JPG
 • pic_ay2_190863_9.JPG
 • pic_ay2_190863_10.JPG
 • pic_ay2_190863_11.JPG
 • pic_ay2_190863_12.JPG
 • pic_ay2_190863_13.JPG
 • pic_ay2_190863_14.JPG
 • pic_ay2_190863_15.JPG
 • pic_ay2_190863_16.JPG