กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


 • pic_ay2_180863_1.JPG
 • pic_ay2_180863_2.JPG
 • pic_ay2_180863_3.JPG
 • pic_ay2_180863_4.JPG
 • pic_ay2_180863_5.JPG
 • pic_ay2_180863_6.JPG
 • pic_ay2_180863_7.JPG
 • pic_ay2_180863_8.JPG
 • pic_ay2_180863_9.JPG
 • pic_ay2_180863_10.JPG
 • pic_ay2_180863_11.JPG
 • pic_ay2_180863_12.JPG
 • pic_ay2_180863_13.JPG