อ่านรายละเอียด
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร

 
csr1.jpg
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

narasaun11.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล