ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่อยุธยา2
  

การจัดการความรู้

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง)

 

รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนแรก)