รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)

* เอกสารประกอบการบรรยาย  เอกสารแนบ 1(คลิกที่นี่) เอกสารแนบ2 (คลิกที่นี่) 

* แบบทดสอบการจัดการความรู้   บันทึกขออนุมัติ (คลิกที่นี่) แบบทดสอบ (คลิกที่นี่) เฉลยคำตอบ (คลิกที่นี่)

* รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  รายงานผล (คลิกที่นี่) รายชื่อ พื้นที่อยุธยา 2 (คลิกที่นี่) รายชื่อรวมทั้งภาคที่ 1 (คลิกที่นี่)