รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

* เอกสารประกอบการบรรยาย (คลิกที่นี่)

* แบบทดสอบการจัดการความรู้ (คลิกที่นี่)

* รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (คลิกที่นี่)