สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_1816_resize.JPG

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

ปก.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2557 (CSR) ณ โรงเรียนวัดใหม่ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557