สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กพร 2.jpg

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงค์ http://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

 

งานพิธี9.jpg

พิธีวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ครบรอบ 10 ปี

25 พฤษภาคม 2565 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ครบรอบ 10 ปี (วันที่ 25 พฤษภาคม 2555) 

 

โซนนิ่ง (2).png

การกำหนดเขตพื้นที่ (zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

Zoning สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

Zoning สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

 

ay2_close_290664_01.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว คลิกที่นี่

pic_ay2_190863_13.JPG

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563