สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

บ1.jpg

กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายสรรพสามิต ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29.66.2.jpg

วันนี้ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2 พร้อมคณะ ได้นำของกลางยาสูบมอบให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางบาล

วันนี้ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2 พร้อมคณะ ได้นำของกลางยาสูบมอบให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางบาล และสาธิตการนำยาสูบของกลางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Local Community) ภายใต้ “กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ EASE EXCISE มุ่งเน้น ESG ของกรมสรรพสามิต”

26.66.6.jpg

วันนี้ 26 มิ.ย.2566 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยปลา ถวายพระพรและถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

วันนี้ (26 มิ.ย.2566) นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยปลา ถวายพระพรและถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

9.66.1.jpg

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ และหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน

8.66.1.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้ประกอบอุตสาหกรรมคลังน้ำมัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้ประกอบอุตสาหกรรมคลังน้ำมัน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ

7.66.1.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ และมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566 โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหาจุดเสียงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น6.jpg

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยธยา 2 พร้อมคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพนัญเชิงวรวิหารและเวลา 19.19 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพระพิรุณ​ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ

ร7.8.jpg

พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.45 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ต้นแบบ66.jpg

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2