สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ร.10 27.7.66.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เวลา 09.00 น. ที่ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปล่อยพันธุ์ปลา 299,999 ตัว ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระราชวังบางปะอิน โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไป ที่ท่าน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอบางปะอิน (หลังเก่า) ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 299,999 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 49,999 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถวายพระราชกุศล

เวลา 19.19 น. ที่ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี รวม 71 หน่วยงาน

 

 

จ.1 27.7.66.jpg

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณลานจอดรถพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ นายสถิตย์พงษ์ นิลนวรัตน์ ผู้ดูแลพระราชวังบางปะอิน ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 3 ชุมชน นำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน จำนวน 20 ราย สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เวลา 14.00 น. ที่อาคารหอประชุมสงฆ์ ชั้น 2 วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และปฏิบัติธรรมเจริญศีลสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 

ตรากรม.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ขยายเวลาการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ขยายเวลาการรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

e1.jpg

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน (Say No to Plastic)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน (Say No to Plastic) โดยการร่วมกันจัดทำถุง และหมวก เพื่อใช้ในหน่วยงานและไว้สำหรับผู้มาติดต่อ โดยนำวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เช่น ห่อกระดาษ A4 และกล่องนมโรงเรียนมาใช้แทนพลาสติก ซึ่งกล่องนมโรงเรียน สำนักงานฯ ได้ขอรับบริจาคกล่องนมที่มีการบริโภคแล้วจากโรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งสามารถช่วยลดขยะให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง

"ภายใต้โครงการ EASE Excise"


 

ลด1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ชวน "ลด หวาน มัน เค็ม" เพื่อสุขภาพที่ดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ชวน "ลด หวาน มัน เค็ม" เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานะค่ะ

         หลายครั้งที่การบริโภคอาหารของคนไทยส่วนใหญ่มักมีปริมาณน้ำตาล เกลือ ไขมันมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน ไต หัวใจ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ที่เป็นอันตรายอย่างมากในระยะยาว

         จึงขอเชิญชวนทุกคนมาสร้างนิสัยที่ดีในการทานอาหาร ฝึก ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1."ลด หรือ งด" เติมน้ำตาลหรือปรุงรสเค็มเพิ่มในอาหาร

2."ชิม" ก่อนปรุงเพิ่มทุกครั้ง

3."เลี่ยงกิน" ขนมหวานและเครื่องดื่มรสหวาน หันมาทานผลไม้รสหวานน้อยแทน

4."เริ่ม" อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง

5."เลือก" ทานเนื้อสัตว์ไม่ติดหนัง หรือเลาะไขมันออก

6."ใช้" ไขมันดีในการปรุงประกอบอาหารโดยสลับชนิดกันไป เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว

7."ลด" การกินอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ

 

g1.jpg

ตรวจประเมินรักษามาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี 2566

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2566) นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 นำโดย นางจันทร์เรือง สุขสำราญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินรักษามาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี 2566

ในการนี้สำนักงานฯ ได้จัดเบรกอาหารว่าง และชุดของฝาก โดยการลดขยะมูลฝอย ด้วยการส่งเสริมให้มีการลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ 🌱🌎 ภายใต้กิจกรรม EASE Excise
💦💦

 

โมบาย1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ขอประชาสัมพันธ์ Mobile Application "ตรวจสอบแสตมป์"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ขอประชาสัมพันธ์ Mobile Application "ตรวจสอบแสตมป์" ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ ผ่านการ Scan QR Code บนดวงแสตมป์สรรพสามิตหรือการค้นหาผ่านหมายเลขกำกับแสตมป์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแสตมป์และข้อมูลสินค้าได้อย่างง่ายดาย

อี2.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกภายในหน่วยงานให้ร่วมกัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกภายในหน่วยงานให้ร่วมกัน

  • ลดการใช้ไฟฟ้า 💡💡
  • ลดการใช้น้ำ💦💦
  • ลดการใช้พลาสติก🛍️🛍️
  • คัดแยกขยะ🚮🚮

💢ภายใต้โครงการ EASE Excise💢

 

ตรากรม.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

Poster2566.png

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

  • QR code แบบสำรวจ 2566.png