สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ay2_close_290664_01.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว คลิกที่นี่

pic_ay2_190863_13.JPG

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563