สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต..png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (คลิกที่นี่)

 

รูปหน้าปก.jpg

กิจกรรม Excise ESG ประจำปี 2567 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ในหัวข้อ " ลดขยะ เพิ่มเงินในกระเป๋า " ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางพิกุล ถิ่นธารา
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมด้วยนายสุรชาติ
เพียรการค้า นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Excise ESG ประจำปี 2567 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ในหัวข้อ " ลดขยะ เพิ่มเงินในกระเป๋า " ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE EXCISE ของกรมสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมกันคัดแยกขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณวัดบ้านแดง ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำบุญ1.jpg

“กรมสรรพสามิต 92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG”

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และไหว้ศาลพระภูมิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567)

“กรมสรรพสามิต 92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG”
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย🙏🙏🙏

 

4.12.66.jpg

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ วันพ่อแห่งชาติ “

วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ วันพ่อแห่งชาติ “ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระราชวังบางปะอิน (ลานจอดรถ) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ..jpg

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ โดยมีดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ให้แก่คณะผู้บริหารในสังกัดกรมสรรพสามิต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ โดยมีดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ให้แก่คณะผู้บริหารในสังกัดกรมสรรพสามิต นำอัญเชิญไปไว้บูชาประจำสำนักงานฯ เพื่อให้บุคลากรได้สักการะบูชา ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

****คาถาบูชา****
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
ระหินะภูมาสี ภะสะตินิรันตะรัง

 

66ม1.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 92 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 92 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับ ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร และผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต์

ต1..jpg

คัดเลือกเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

9 สิงหาคม 2566 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อคัดเลือกเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ

ท1.jpg

ร่วมงาน วันคุณธรรม (4 สิงหาคม 2566) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)

"4 สิงหาคม วันคุณธรรม" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2566 จ.พระนครศรีอยุธยา นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานโดยเปิดบูธ “สรรพสามิต ESG เพื่อเรา เพื่อโลก” นำขยะรีไซเคิล ที่รับบริจาคมาร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยจัดให้มีการนำขยะมาแลกถุงผ้า EASE Excise