สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
              ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความสามารถ
              เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้
              เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้
              และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสรรพสามิต (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (พนักงานประจำสำนักงาน) (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ)
              เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
              ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบคัดเลือก(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบคัดเลือก(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)