ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล