ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล