ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
csr1.jpg
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการสรรพสามิตรวมน้ำใจปันสุข
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

narasaun11.jpg
ร่วมกิจกรรมวันพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี ปี 2564
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_ay2_190863_13.JPG
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_ay2_180863_1.JPG
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล