ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"